1 december 2009

Knit-Pro

Nästa vecka kommer äntligen påfyllning från Knit-Pro. Seten med olikfärgade acryl-tippar i special-editionutgåva.